Η τσιγγάνικη κοινωνία στο χώρο της Αγ. Βαρβάρας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.12.2002
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.03.2003
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.06.2004
Ερευνητής: 
Ιωάννης Γεωργίου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ρωξάνη Καυταντζόγλου