Ο προσδιορισμός της «διαφοράς» στην αρχιτεκτονική δομική οργάνωση. Το δίπολο «θέση άρση».

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.12.2002
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.03.2003
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.05.2003
Ερευνητής: 
Κατερίνα Μιχαλοπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Πεπονής