Οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών και οι Ελληνικές πόλεις

Ημερομηνία Αποδοχής: 
20.12.2000
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.12.2000
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2001
Ερευνητής: 
Μαρία Καλαντζοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Χριστίνα Αγριαντώνη
Κωστής Χατζημιχάλης