Αξιολόγηση της επιρροής τεχνολογιών αιχμής στην αποτίμηση και αναβάθμιση της σεισμικής συμπεριφοράς λιθόκτιστων κτηρίων. Εφαρμογή στην ιστορική Ιερά Μονή Κατερινούς Μακρυνείας.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
25.09.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.10.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Λάμπρος Κουζέλης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Τριαντάφυλλος Μακάριος