Εν-τοπισμοί της Σιωπής στη Σύγχρονη Τέχνη

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.12.2019
Ερευνητής: 
Παναγιώτης Κομπής
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: