Βιώσιμη κινητικότητα και χωρική κοινωνική-συνοχή: Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Μόνικα Θέμου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου
Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου