Αρχιτεκτονική εκπαίδευση και σύγχρονη αρχιτεκτονική τεχνολογία: Μετασχηματισμοί της διδακτικής του αρχιτεκτονικού εργαστηρίου μέσα από τον ψηφιακό σχεδιασμό, νέα μέσα και προοπτικές

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.11.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.12.2019
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σωτήριος Κωτσόπουλος
Αικατερίνη Λιάπη