Αφηγηματικά περιβάλλοντα (narrative spaces): Η Ελλάδα στις Διεθνείς και Παγκόσμιες Εκθέσεις την περίοδο 1938-1969 μέσα από το αρχείο Μωρέτη

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Βασιλική Γιαλιά
Επιβλέποντες: 
Κώστας Τσιαμπάος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: