Τεχνολογία και επεξεργασία ξύλου και τεχνικές αποκατάστασης ξύλινων υποστηριγμάτων φορητών εικόνων στον Ελλαδικό χώρο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.12.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.02.2019
Ερευνητής: 
Ανδρέας Σαμπατάκος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Παναγιάρης