Τυπολογίες (δομές) origami για εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
10.10.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.02.2019
Ερευνητής: 
Αναστασία Ιωαννίδη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αικατερίνη Λιάπη
Βασίλειος Σπιτάς