Η Αρχιτεκτονική του εμπορικού άξονα Κωνσταντινούπολης - Δύσης κατά την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.07.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.10.2018
Ερευνητής: 
Ελευθερία Κωνσταντινίδου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Θεοδώρα Μονιούδη - Γαβαλά
Πασχάλης Ανδρούδης