Η Κυκλική Οικονομία στα Αστικά Κέντρα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
06.07.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
17.01.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.02.2018
Ερευνητής: 
Βασίλειος Λιόγκας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ανδρέας Ανδρεόπουλος