Η ενέργεια ως κοινός - συλλογικός πόρος σε αστικές περιοχές

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
31.08.2016
Ερευνητής: 
Χρήστος Γεωργακόπουλος
Επιβλέποντες: 
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Καλλής