Οι οικισμοί της υπαίθρου των Επτανήσων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.12.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
02.03.2016
Ερευνητής: 
Πολυξένη - Ελισσάβετ Τραυλού
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Θεοδώρα Μονιούδη - Γαβαλά
Αλκιβιάδης Πρέπης