Η εμπειρία της διαμονής ως μέσο ανάδειξης της αρχιτεκτονικής πολιτισμικής κληρονομιάς ενός τόπου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.06.2016
Ερευνητής: 
Διονυσία Φράγκου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αντωνία Νούσια