Αποκρυστάλλωση Τοπίων Δεδομένων: Εξερευνώντας αναπαραστάσεις χωρικού σχεδιασμού από την ‘σφαίρα δεδομένων’

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
02.03.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.03.2016
Ερευνητής: 
Λουκία Τσαφούλια
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: