Διερεύνηση παραγόντων διαμόρφωσης αξιών γης στον εξω-αστικό χώρο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Ανδρέας Ψαθάς
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: