Ο χωρικός σχεδιασμός στα σύγχρονα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Άγγελος Λούπης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αναστάσιος Καραγιάννης