Η Νεότερη Ελληνική Γλυπτική στον Χώρο (Αθήνα: 1832 - 2003)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
22.07.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Ειρήνη Μαρούλη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αλεξάνδρα Μπούνια