Σχεδιάζοντας το σύγχρονο μινωικό τοπίο: Τοπικές παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Η περίπτωσ.η της μινωικής Κρήτης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.05.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.06.2015
Ερευνητής: 
Ευαγγελία Ανδρονικίδου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Πέτρος Θέμελης