Η αρχιτεκτονική του Μαρουλά Ρεθύμνου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.07.2015
Ερευνητής: 
Αντώνιος Κατσαράκης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Χρύσα Μαλτέζου