Βιομιμητικές Μέθοδοι (Αρχιτεκτονικού) Σχεδιασμού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.03.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.05.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.06.2015
Ερευνητής: 
Μπέσσα Μαρία
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Στυλιανός Θωμόπουλος