Κατασκευαστική Ανάλυση του Δομικού Συστήματος των Ξυλόστεγων Ναών της Κύπρου 15ος - 19ος αιώνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.10.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.01.2015
Ερευνητής: 
Μάριος Πελεκάνος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Καλλιρρόη Παλυβού