Φυσικός φωτισμός στην αρχιτεκτονική μουσείων και galleries τέχνης στη Μεσόγειο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
22.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.09.2016
Ερευνητής: 
Βικτώρια Λύτρα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Καμπουράκης