Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου

Τομέας: 
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 2309
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3855
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Στοιχεία οικοδομικής & ακουστικού σχεδιασμού κτιρίων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός δομημένου περιβάλλοντος, με έμφαση στον Σχεδιασμό ηχοπροστασίας δομημένου περιβάλλοντος και τον Ακουστικό σχεδιασμό χώρων ακροατηρίου.
  • Συμπεριφορά των δομικών υλικών σε σχέση με τον ήχο και συναφείς κατασκευές.