Το ελεγχόμενο τυχαίο στην αρχιτεκτονική κατασκευή

Ημερομηνία Αποδοχής: 
07.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.01.2011
Ερευνητής: 
Τιμολέων Κουιμτζόγλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αικατερίνη Λιάπη