Χαράλαμπος Μουζάκης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1176
  • 210 772 1160
Fax Εσωτ.
  • 210 772 1182
Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Επιλογής Κατεύθυνσης