Εξειδικευμένο Μάθημα (Ροή) για Πολιτικούς Μηχανικούς

Επιλογής Κατεύθυνσης
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Σεισμική συμπεριφορά ιστορικών κατασκευών.

Διδάσκοντες