Τέχνη στον Δημόσιο Χώρο και οι επιδράσεις στην εμπειρία της Μεγαλούπολης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.01.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.01.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.02.2004
Ερευνητής: 
Στυλιανή Μπολωνάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: