Η αρχιτεκτονική της Δωρικής Στοάς του Ασκληπείου Αθηνών

Ημερομηνία Αποδοχής: 
10.11.1999
Ημερομηνία Έναρξης: 
10.11.1999
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.03.2002
Ερευνητής: 
Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Βασίλειος Λαμπρινουδάκης