Η θερμική Συμπεριφορά των Πηλιορείτικων κτηρίων της κλασσικής περιόδου (1750 – 1850)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
21.10.1998
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.10.1998
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.06.2000
Ερευνητής: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αριστείδης Τσαγκρασούλης