Ζητήματα κατοικίας. Αισθητικές επιλογές και οικονομικά μεγέθη στην Αθηναϊκή κατοικία τη δεκαετία 1990-2000.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.03.1998
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.03.1998
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.06.1998
Ερευνητής: 
Ευαγγελία Ξανθοπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γιώργος Χαϊδόπουλος