Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής καλών τεχνών {Γλυπτικής, Θεωρίας και ιστορίας της τέχνης}

Γνωστικό αντικείμενο: 
Πλαστική & διάφορα υλικά που προσδιορίζουν τις μορφές της.