Βαθμίδα: 
Emeritus Professor
Τίτλοι σπουδών: 

Fine art school of Athens University { sculpture, Theory and History of Art.}

Γνωστικό αντικείμενο: 
Plastic Arts