Ε. Θ. ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7ΟΥ

Κατασκευές από τοιχοποιία: τεχνολογία, συμπεριφορά, παθολογία, τεχνικές επέμβασης: διαθέσιμο υλικό

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4171
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας