Ε. Θ. ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7ΟΥ

Κατασκευές από τοιχοποιία: τεχνολογία, συμπεριφορά, παθολογία, τεχνικές επέμβασης

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4171
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Σύγχρονες και παραδοσιακές κατασκευές, από φέρουσα τοιχοποιία. Παρουσίαση χαρακτηριστικών κατασκευών από τοιχοποιία. Υλικά και τρόπος δόμησης κατακόρυφων και οριζόντιων φερόντων στοιχείων. Δράσεις και κατανόηση της διαδρομής των δυνάμεων. Μηχανικά χαρακτηριστικά των κύριων τύπων τοιχοποιίας. Μηχανική συμπεριφορά δομικών μελών υπό διάφορες φορτίσεις και εκτίμηση των αντιστάσεών τους. Βασικές αρχές σχεδιασμού νέων κατασκευών, ιδιαίτερα υπό σεισμικές δράσεις. Κατασκευαστικές απαιτήσεις και λεπτομέρειες μόρφωσης των φερόντων στοιχείων και των συνδέσεων. Τεκμηρίωση, αποτίμηση και ανασχεδιασμός παλαιών κατασκευών λόγω ύπαρξης βλαβών ή αλλαγής χρήσης. Aποτύπωση, διερεύνηση (μη καταστρεπτικές και ελάχιστα καταστρεπτικές τεχνικές) και τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης. Μελέτη της παθολογίας με έμφαση στις βλάβες λόγω σεισμού. Ποιοτική αποτίμηση της συμπεριφοράς και διάγνωση των αιτίων των βλαβών. Συγκριτική παρουσίαση των τεχνικών επέμβασης για την επισκευή και ενίσχυση των υφιστάμενων κατασκευών, με κύρια εστίαση στην βελτίωση της σεισμικής τους συμπεριφοράς. Κριτήρια επιλογής βέλτιστης λύσης. Τεχνολογία εφαρμογής των επεμβάσεων. Έμφαση δίδεται επίσης στα ξύλινα φέροντα στοιχεία και τον ρόλο τους στη σεισμική θωράκιση σύγχρονων και ιστορικών κατασκευών από τοιχοποιία. Παρουσίαση παραδειγμάτων. Επί τόπου επισκέψεις σε ιστορικές κατασκευές, όπως στη Μονή Δαφνίου και στην Αγία Ειρήνη στην οδό Αιόλου Αθηνών.

Διδάσκοντες