ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6

Εργασίες

Ιούλιος 2013

Σπουδαστές: Ιωάννης Κουφόπουλος, Βαλέριαν-Αντώνης Πορτοκάλης
Επιβλέποντες: Βασίλειος Γκανιάτσας
Σπουδαστές: Ρενος Παλαπάνης, Άννα Μαρία Καρδάμη
Επιβλέποντες: Έλενα Κωνσταντινίδου
Σπουδαστές: Βικτώρια Κλινάκη, Εμμανουέλα Φούσκη
Επιβλέποντες: Έλενα Κωνσταντινίδου
Σπουδαστές: Δημήτριος Γιαννέλος, Εμμανουήλ Συμιακάκης
Επιβλέποντες: Ιωάννης Κίζης
Σπουδαστές: Α.Λαμπροπούλου, Μ.Χαριτάκη
Επιβλέποντες: Ιωάννης Κίζης
Σπουδαστές: Χριστίνα Γιανναρου, Ευγενία Λάζαρη
Επιβλέποντες: Ιωάννης Κίζης
Σπουδαστές: Ν. Σαμουηλίδη, Μ. Σκαγιάννη
Επιβλέποντες: Ιωάννης Κίζης
Σπουδαστές: Αικατερίνη Λιάκη, Θεοδώρα Παναγιωτοπούλου
Επιβλέποντες: Βασίλειος Γκανιάτσας
Σπουδαστές: Ευαγγελία Καπαδουκάκη, Μιχάλης Σούμας
Επιβλέποντες: Βασίλειος Γκανιάτσας