Μετασχηματισμοί, αναπτυξιακές δυναμικές και σχεδιασμός ελληνικού χώρου με όρους αειφορίας

Εαρινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41286
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκοντες

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος