ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 1

Παρουσίαση μαθήματος, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 στην αίθ. Τελετών κτ.Αβέρωφ (11.00-14.45)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29.9.2016

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1, στην Αίθουσα Τελετών, στο κτίριο Αβέρωφ από 11.00-14.45.