ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Παρουσίαση μαθήματος, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 στο Τ ΜΑΧ (15.30 -19.15)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29.9.2016

Η παρουσίαση του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 στο ΤΜΑΧ από (15.30-19.15)