ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Εναρκτήριο μάθημα ΑΣ9

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29.9.2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το εναρκτήριο μάθημα όλων των διδακτικών ομάδων του Α.Σ. 9 θα γίνει την 

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, στις 15:30 μμ  στο ΤΜΑΧ