Συμπληρωματικές διορθώσεις της διδακτικής ομάδας Δ.Νικολάου - Α.Σταυρίδου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 03.6.2016

Οι συμπληρωματικές διορθώσεις της διδακτικής ομάδας Δ.Νικολάου - Α.Σταυρίδου στο μάθημα Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 θα γίνουν στην αίθουσα Τ216 τις εξής ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:30 - 18:30

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 - 15:00

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:30 - 18:30