2η Μπιενάλε αστικής και περιφερειακής κοινωνιολογίας στην Τουλούζη [28 - 30/09/2016]

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 12.5.2016

Στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην Τουλούζη η 2η Μπιενάλε αστικής και περιφερειακής κοινωνιολογίας που οργανώνει το «Réseau thématique 9 de l’Association française de sociologie». Κεντρικό θέμα της 2ης Μπιενάλε είναι οι αλλαγές στις κοινωνιο-χωρικές ανισότητες που έχουν παρατηρηθεί από τις αρχές του 2000.

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προτάσεων είναι η 15η Μαΐου 2016.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση για τα επιμέρους εργαστήρια.

Συνημμένα Αρχεία: