Δι-ημερίδα "Χωρικές Αφηγήσεις της Μνήμης" [23-24/05/2016]

Ημερομηνία: 
Τρίτη 10.5.2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει δι-ημερίδα με θέμα "Χωρικές Αφηγήσεις της Μνήμης" στις 23 και 24 Μαΐου 2016.

Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραμμα της διημερίδας