Ενημερωτική Ημερίδα για το ArcGIS Platform Site License στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Κέντρο Η/Υ - 17/3/2016 – 10:00 – 14:30

Ημερομηνία: 
Τρίτη 15.3.2016

Πρόγραμμα Ημερίδας

09:30-10:00         Προσέλευση-Δηλώσεις συμμετοχής

10:00-10:15         Καλωσόρισμα

10:15 – 11:00

 • ArcGIS Platform Site License για το ΕΜΠ – Εισαγωγή.
 • Τομείς Εφαρμογής της Τεχνολογίας ArcGIS ανά Τμήμα του ΕΜΠ.

11:00 – 12:00

 • Οι Desktop εφαρμογές του ArcGIS (ArcGIS for Desktop)

 

 • Η Αρχιτεκτονική του ArcGIS Platform: Δομή, εφαρμογές, πρόσβαση.
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον του ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox.
 • Προσθήκη διαθέσιμων υποβάθρων (Βasemaps).
 • Προσθήκη και Απεικόνιση διανυσματικών και πλεγματικών δεδομένων.
 • Οι επεκτάσεις του ArcGIS for Desktop και οι λειτουργίες τους.
 • Εισαγωγή στην καινούρια Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro : Αδειοδότηση, λειτουργικότητα και τρισδιάστατη επεξεργασία και απεικόνιση.
 • Διαμοιρασμός δεδομένων και χαρτών από το Desktop περιβάλλον στο Online.

12:00 – 12:30

 • Διάλλειμα

12:30 -  13:15

 • Cloud ArcGIS (ArcGIS Online)

 

 • Εισαγωγή στη δομή και τη λειτουργικότητα του ArcGIS Online.
 • Το περιεχόμενο (content) του ArcGIS Online.
 • 3D Scene Viewers, Web Μaps, ArcGIS Web App Templates, ESRI maps for Office.
 • Εισαγωγή στο Web AppBuilder for ArcGIS.
 • Mobile solutions για smartphone και tablets (Collector for ArcGIS, AppStudio for Arcgis                                                                                

13:15 – 14:00

Οι Web εφαρμογές του ArcGIS  (ArcGIS for Server)

 • Εισαγωγική Παρουσίαση ArcGIS for Server
 • Εκδόσεις και Δυνατότητες ArcGIS Server
 • Δημιουργία Web GIS υπηρεσιών / διάθεση υπηρεσιών από ArcGIS Portal / Online
 • Ανάπτυξη και δημιουργία Web / Mobile Εφαρμογών (ArcGIS Javascript API, SDK for Smartphones)

14:00 - 14:30  Ελεύθερη Συζήτηση - Κλείσιμο ημερίδας