Συνέδριο "Ιστορία & Ουτοπία: Κατασκευή και αφήγηση της νεωτερικότητας" (20/02/2016)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18.2.2016

Το συνέδριο "Ιστορία & Ουτοπία: Κατασκευή και αφήγηση της νεωτερικότητας" οργανώνεται από τους σπουδαστές/τριες και τον διδάσκοντα του μεταπτυχιακού μαθήματος "Ανάλυση του γραπτού και του σχεδιασμένου αρχιτεκτονικού λόγου" της Κατεύθυνσης Α': Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός, κ. Παναγιώτη Τουρνικιώτη, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, 9:30 - 19:30, στο αμφιθέατρο Μ318.

Συνημμένα θα βρείτε την αφίσα, το πρόγραμμα και το τεύχος με τις περιλήψεις των εισηγήσεων.