Πρόσκληση για συμμετοχή στη διοργάνωση "European Architecture Students Assembly", Μάλτα [Ιούλιος - Αύγουστος 2015]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.3.2015

Πρόσκληση για συμμετοχή στην καλοκαιρινή διοργάνωση "European Architecture Students Assembly" που θα διοργανωθεί στην Μάλτα τον Ιούλιο-Αυγουστο του 2015.

Συνημμένα Αρχεία: