Παράδοση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8 Επαναληπτικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Ημερομηνία: 
Κυριακή 27.9.2015

ΑΚ.ΕΤΟΣ 2014 – 2015

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Η παράδοση των Συνθέσεων όλων των εξαμήνων (Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 την
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 - 15:00 στις αίθουσες που αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Θα υπάρχει κατάλογος ανά διδάσκοντα όπου οι φοιτητές  γράφουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου) και το τι παρέδωσαν (σχέδια, μακέτα, πινακίδες, cd).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΚΕΤΩΝ

Η επιστροφή των μακετών στους φοιτητές θα γίνει την Παρασκευή 2/10/2015 και την Δευτέρα 5 /10/2015 και ώρα 9:00 – 14:30.  Πέραν των ημερομηνιών αυτών οι μακέτες που θα έχουν απομείνει στις αίθουσες θα απομακρυνθούν.

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

7ο & 8ο  εξάμηνο – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7 & 8                 αίθουσα Τ10 (κτ. Τοσίτσα, ισόγειο)

 

Συνημμένα Αρχεία: