Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Εσπερίδα Φέρουσα Ικανότητα και σχεδιασμός του χώρου (06/05/2015)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 04.5.2015

 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ

«Φέρουσα Ικανότητα και σχεδιασμός του χώρου»

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Αίθουσα παλιάς Πρυτανείας ΕΜΠ

Οι αφίξεις τουριστών στη χώρα μας παρουσιάζουν αυξητική πορεία, που φορτίζει όμως εκρηκτικά τη Φέρουσα Ικανότητα ιδίως των νησιωτικών περιοχών. Την κατάσταση ήλθε να επιβαρύνει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, που επιτρέπει στην ουσία την ελεύθερη δόμηση παραθεριστικής κατοικίας, ακόμα και σε ζώνες προστασίας, κυρίως με την επίφαση των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων και των Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικής Δραστηριότητας.

Εδώ και είκοσι χρόνια τo Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συμπεριλάβει στην νομολογία του την έννοια της Φέρουσας Ικανότητας, επιβάλλοντας τον απόλυτο σεβασμό της, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της Συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αειφόρου ανάπτυξης.

Από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας προκύπτει ότι τόσο η ανάγκη του καθορισμού της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής διάστασης της Φέρουσα Ικανότητας, οφείλει να αποτελεί κεντρικό κριτήριο του μεγέθους και του τύπου ανάπτυξης που επιτρέπουν οι πράξεις της Διοίκησης, ενώ η παράβλεψη τους αποτελεί στοιχείο ακυρότητας. Ωστόσο, η αοριστία της έννοιας της Φέρουσας Ικανότητας εγείρει πλήθος επιστημονικών ερωτημάτων.

Αφορμή για την λεπτομερή ενασχόληση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με την εξέταση των παραμέτρων του ζητήματος της φέρουσας ικανότητας αποτέλεσε η υποστήριξη της αίτησης ακυρώσεως της Ελληνικής Εταιρείας και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ενέκρινε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εσπερίδα όπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, όπου θα αναπτυχθούν η έννοια και οι μεθοδολογίες υπολογισμού της Φέρουσας Ικανότητας, η σχέση της με τον σχεδιασμό του χώρου, οι νομικές διαστάσεις του θέματος, ενώ τελικά θα παρουσιαστούν εφαρμογές και καλές πρακτικές στον σχεδιασμό του χώρου που στηρίζονται στον συνυπολογισμό της Φέρουσας Ικανότητας. 

Με τιμή,

Γιάννης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: