Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3806
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3830
Τοποθεσία: 
Κτίριο Τοσίτσα, 1ος όροφος, Αίθουσα Τ104Α
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 – 14:00

  Τηλέφωνο Fax

Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"

Γραμματέας